Dobrodošli u Općinu Rugvica

Općina Rugvica je jedna od općina Zagrebačke županije nastala 1993.godine, odvajanjem od Općine Dugo Selo. Općinu čine 23 naselja rasprostranjena na površini od 93,73 km2.  Zemljopisno, Rugvica na sjeveru graniči sa Zagrebom, na istoku sa Dugim Selom, na jugu sa Ivanić Gradom dok zapadnu granicu čini rijeka Sava koja ju dijeli od općine Orle.

Općina je dobila ime po naselju Rugvica koje se nalazi u centralnom dijelu općine. Sam smještaj ovog sela uvjetovao je da je ono obrazovno, političko i gospodarsko središte . Tu je zgrada Osnovne škole , Školska sportska dvorana i zgrada lokalne uprave općine smještena uz Vatrogasni dom. Tu se nalazi i najveća najveća gospodarska zona .

Ovaj nekad izrazito poljoprivredni kraj krajem 20 .stoljeća počeo je poprimati nove obrise, a zbivanja tijekom Domovinskog rata i kasnije utjecala su na to da je ovaj prostor znatno promijenio svoja demografska i gospodarska obilježja.

Županijska panorama – Novosti u općini Rugvica

OBAVIJEST

Općina Rugvica objavljuje natječaj za prodaju neizgrađenog  građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica, koje je smješteno kod izlaza Rugvica na autocesti Zagreb – Lipovac u Poduzetničkoj ( radnoj ) zoni Rugvica – Sjever, i to kč.br.254/1 u k.o.Rugvica, oranica Lazi površine 32613m2 po početnoj cijeni od 24,94 eur/m2.

Ponudu je moguće podnijeti i za dio zemljišta koji ne može biti manji od 4000m2.

Rok za podnošenje ponuda je 09.11.2017.godine do 12,00 sati, a svi zainteresirani mogu obaviti uvid u prostorno – plansku dokumentaciju, te dobiti informacije o uvjetima natječaja na adresi: Općina Rugvica, Rugvica, Trg Josipa Predavca 1, telefonu: 01/2764-215, te internet stranici Općine Rugvica, www.rugvica.hr,   gdje se nalazi i cjelokupni tekst javnog natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj ( radnoj ) zoni Rugvica – Sjever.

Novosti

911, 2017

OBAVIJEST o subvencioniranju osiguranja 2017

Općina Rugvica poljoprivrednim gospodarstvima na svom području subvencionira premiju osiguranja usjeva,sjemenskog i sadnog materijala i povrća.Pojedinačni zahtjevi za […]

711, 2017

Sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća

S A Z I V A M

5.  sjednicu Općinskog vijeća

koja će se održati 13.11.2017. godine s početkom u […]

3010, 2017

Obavijest EKO – Flora

Poštovani,
Obavještavamo vas da 01.11.2017. (srijeda, blagdan Svih svetih) nećemo izvršiti uslugu redovnog odvoza miješanog komunalnog otpada.
Odvoz predviđen […]

1910, 2017

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA JALŠEVEC NARTSKI

                                    […]

510, 2017

Tvrtka Fed otvara nova radna mjesta na lokaciji Rugvica

Tvrtka FED d.o.o. je specijalizirana za tisak velikih formata i trenutno zapošljavamo oko
50 radnika. Tijekom siječnja 2018. godine […]