Dobrodošli u Općinu Rugvica

Općina Rugvica je jedna od općina Zagrebačke županije nastala 1993.godine, odvajanjem od Općine Dugo Selo. Općinu čine 23 naselja rasprostranjena na površini od 93,73 km2.  Zemljopisno, Rugvica na sjeveru graniči sa Zagrebom, na istoku sa Dugim Selom, na jugu sa Ivanić Gradom dok zapadnu granicu čini rijeka Sava koja ju dijeli od općine Orle.

Općina je dobila ime po naselju Rugvica koje se nalazi u centralnom dijelu općine. Sam smještaj ovog sela uvjetovao je da je ono obrazovno, političko i gospodarsko središte . Tu je zgrada Osnovne škole , Školska sportska dvorana i zgrada lokalne uprave općine smještena uz Vatrogasni dom. Tu se nalazi i najveća najveća gospodarska zona .

Ovaj nekad izrazito poljoprivredni kraj krajem 20 .stoljeća počeo je poprimati nove obrise, a zbivanja tijekom Domovinskog rata i kasnije utjecala su na to da je ovaj prostor znatno promijenio svoja demografska i gospodarska obilježja.

Novosti

908, 2016

Javna rasprava u postupku izrade urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Trstenik-Siromaja Insula

Dokumentacija izrade urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Trstenik-Siromaja Insula

2907, 2016

Obavijest

Javna rasprava u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja sportsko – rekreacijske zone Trstenik – Siromaja Insula (UPU-3)

2107, 2016

Natječaj

Natječaj općine Rugvica za dodjelu novčane nagrade najboljem učeniku strukovne škole, učeniku gimnazije, studentu preddiplomskog studija i studentu diplomskog studija za školsku/akademsku godinu 2015/2016.

1507, 2016

Nezavisni vijećnik Vladimir Prašnjak – polugodišnje izvješće o primljenim donacijama za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016.“

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016.

Dokumenti