Dobrodošli u Općinu Rugvica

Općina Rugvica je jedna od općina Zagrebačke županije nastala 1993.godine, odvajanjem od Općine Dugo Selo. Općinu čine 23 naselja rasprostranjena na površini od 93,73 km2.  Zemljopisno, Rugvica na sjeveru graniči sa Zagrebom, na istoku sa Dugim Selom, na jugu sa Ivanić Gradom dok zapadnu granicu čini rijeka Sava koja ju dijeli od općine Orle.

Općina je dobila ime po naselju Rugvica koje se nalazi u centralnom dijelu općine. Sam smještaj ovog sela uvjetovao je da je ono obrazovno, političko i gospodarsko središte . Tu je zgrada Osnovne škole , Školska sportska dvorana i zgrada lokalne uprave općine smještena uz Vatrogasni dom. Tu se nalazi i najveća najveća gospodarska zona .

Ovaj nekad izrazito poljoprivredni kraj krajem 20 .stoljeća počeo je poprimati nove obrise, a zbivanja tijekom Domovinskog rata i kasnije utjecala su na to da je ovaj prostor znatno promijenio svoja demografska i gospodarska obilježja.

Novosti

1609, 2016

SPORAZUMNO RJEŠAVANJE USTANOVLJENJA SLUŽNOSTI

PONUDA VLASNICIMA/SUVLASNICIMA NEKRETNINE ZA
SPORAZUMNO RJEŠAVANJE USTANOVLJENJA SLUŽNOSTI
U SVRHU IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE
javni-poziv – pdf dokument

109, 2016

Koncert grupe Crvena Jabuka u Rugvici !

Koncert grupe Crvena jabuka 2.9.2016 s poćetkom u 20h na školskom rukometnom igralištu u Rugvici !

 

3108, 2016

Popis biračkih mjesta na području Općine Rugvica

Rješenje o određivanju biračkih mjesta – Rugvica – pdf dokument

908, 2016

Javna rasprava u postupku izrade urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Trstenik-Siromaja Insula

Dokumentacija izrade urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Trstenik-Siromaja Insula

Dokumenti