Dobrodošli u Općinu Rugvica

Općina Rugvica je jedna od općina Zagrebačke županije nastala 1993.godine, odvajanjem od Općine Dugo Selo. Općinu čine 23 naselja rasprostranjena na površini od 93,73 km2.  Zemljopisno, Rugvica na sjeveru graniči sa Zagrebom, na istoku sa Dugim Selom, na jugu sa Ivanić Gradom dok zapadnu granicu čini rijeka Sava koja ju dijeli od općine Orle.

Općina je dobila ime po naselju Rugvica koje se nalazi u centralnom dijelu općine. Sam smještaj ovog sela uvjetovao je da je ono obrazovno, političko i gospodarsko središte . Tu je zgrada Osnovne škole , Školska sportska dvorana i zgrada lokalne uprave općine smještena uz Vatrogasni dom. Tu se nalazi i najveća najveća gospodarska zona .

Ovaj nekad izrazito poljoprivredni kraj krajem 20 .stoljeća počeo je poprimati nove obrise, a zbivanja tijekom Domovinskog rata i kasnije utjecala su na to da je ovaj prostor znatno promijenio svoja demografska i gospodarska obilježja.

Novosti

2505, 2016

Saziv 10.sjednice Općinskog vijeća općine Rugvica

Na temelju članka 28. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 2/13 i 6/13) S A Z I V A M 10. sjednicu Općinskog vijeća
koja će se održati 31.05.2016. godine s početkom u 08,00 […]

1305, 2016

Proglašena elementarna nepogoda za područje Općine Rugvica

Proglašena elementarna nepogoda za područje Općine Rugvica.

1305, 2016

Javni natječaji

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE RUGVICA ZA VREMENSKI PERIOD OD 10.6.2016.G. DO 1.5.2018.G.
ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE RUGVICA ZA VREMENSKI PERIOD OD 10.6.2016.G. DO 1.5.2018.G.

3004, 2016

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG PRAZNIKA RADA

POZIV NA OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG PRAZNIKA RADA

Dokumenti