Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekata
„Zaželi – program zapošljavanja žena“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-
06-02-01/1-19-509 od 11. siječnja 2019. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom
razdoblju 2014-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0226 od 17.01.2019. godine, a u
skladu sa čl 33. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo, Odbor GDCK-a
Dugo Selo raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

Više u dokunetu  …

  Zaželi – natječaj za koordinatora