Općina Rugvica poljoprivrednim gospodarstvima na svom području subvencionira premiju osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala i povrća.

Pojedinačni zahtjevi za subvencije odobravaju se do 20.12.2018.

Odluka sa obrascem zahtjeva za subvenciju objavljena je na službenim internetskim stranicama Općine Rugvica (www.rugvica.hr)

 

  odluka o subvencijama 2018 -Rugvica