S A Z I V A M
26. sjednicu Općinskog vijeća
koja će se održati elektronskim putem 30.04.2020 . godine s početkom u 08,30 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći        D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane 20.02.2020.
2. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice ( telefonske ) Općinskog vijeća održane 19.03.2020.
3. Odluka o osnivanju poslovne ( poduzetničke ) zone „RUGVICA – JUG“
4. Odluka o osnivanju poslovne ( poduzetničke ) zone „RUGVICA – ISTOK“
5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „KAMENKE“ ( UPU 22 )
6. Zaključak o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika za područje Općine Rugvica
7. Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Rugvica
8. Odluka o uključenju Općine Rugvica u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje
9. Zaključak o davanju suglasnosti na dogovor Općine Rugvica i Dječjeg vrtića „Vesela Pandica“ za ožujak i travanj 2020.godine
10. Zaključak o davanju suglasnosti na dogovor Općine Rugvica i Dječjeg vrtića „Didi“ za ožujak i travanj 2020.godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

PDF-50  26_sjednica_OV_elektronska