Rijeka Sava je stoljećima diktirala život stanovnicima ovog prostora . Omogućavala im je prometovanje, plovilo se njome odavnina a i lovila riba .Plodno tlo je omogućavalo bavljenje poljoprivredom, voćarstvom , stočarstvom a vlažniji prostori pogodovali su šumarstvu. Danas se samo jedan mali dio toga zadržao . Prevladao je drugi način iskorištavanja ove rijeke a to su omogućila bogata nalazišta šljunka i pijeska. Vađenje ovih prirodnih resursa izvodi tvrtka IGM Šljunčara i to uveliko utječe na razvoj ovog kraja. Sava je često prijetila svojim izlijevanjem pa je 80-tih godina prošlog stoljeća duž velikog dijela obale izgrađen novi nasip a u Prevlaki je izgrađena brana koja se otvara kod visokog vodostaja .

Na prostorima ove općine danas se susrećemo sa halama renomiranih hrvatskih tvrtki ali i svjetskih tvrtki kao što je IKEA . Ovo su neka od najpoznatijih :

BC- Institut (Rugvica ) Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja- najveća instizucija ovog tipa u Hrvatskoj

KFK- tehnika ( Rugvica) – vodeća tvrtka u ovom dijelu Europe na području izgradnje aluminijskih i staklenih fasada

Filli Stahl( Hruščica ) –vodeća domaća tvrtka u geodeziji i graditeljstvu

Glazir ( Novaki Oborovski) – vodeća tvrtka u RH u proizvodnji kvalitetnih sirovina za pekarstvo

M-san ( Rugvica ) –najveći distributer informatičke opreme i softwera u Hrvatskoj

Ramtech ( Čista Mlaka) – vodeća tvrtka u ovom dijelu Europe za ispitivanje , istraživanje i konzalting iz područja asfaltne tehnologije

Ralu- logistika (Rugvica ) ,Nexe-betonara ( Trstenik ), Reko ( Hruščica )

Pešun-Pešun ( Okunščak) – proizvodnja i trgovina prehrambenih proizvoda

Hrvatske vode ( Hruščica )- Glavni vodnogospodarskli laboratorij

Konzum( Nart) –trgovina

Na području općine djeluju i dvije tiskare, Graforad –tiskara i papirna konfekcija ( Rugvica ) i Tiskara Joprdanovac reklamni proizvodi ( Hruščica) .
Niz obrtnika bavi se i auto-prijevozom, preradom plastike , izradom plastične stolarije a ima i onih koji se bave povrtlarstvom i cvjećarstvom.