Službeni glasnik Općine Rugvica broj 1 od 22.02.2018.g.

Službeni glasnik Općine Rugvica broj 2 od 29.03.2018.g.

Službeni glasnik Općine Rugvica broj 3 od 18.05.2018.g

Službeni glasnik Općine Rugvica broj 4 od 06.06.2018.g.

Službeni glasnik Općine Rugvica broj 5 od 17.07.2018.g.

Službeni glasnik Općine Rugvica broj 6 od 05.09.2018.g.

Službeni glasnik Općine Rugvica broj 7 od 29.11.2018.g.

Službeni glasnik Općine Rugvica broj 8 od 21.12.2018.g.