Iz samog naselja Rugvica moramo krenuti u 3 smjera da bi upoznali ovaj prostor. Krenemo li sjeverno uz samu rijeku Savu proći ćemo kroz naselja Okunščak, Savski Nart, Nartska Struga , Nartski Novaki , Nart Otok . Tim smjerom ćemo ali putem koji ga prati po unutrašnjosti teritorija stići i u Dragošičku ,Jalševec Nartski, Čistu Mlaku ,Trstenik , Novo Svibje , Svibje, Svibovski Otok , Sop i Hruščicu –granično naselje sa Gradom Zagrebom. Krenemo li prema istoku pratimo smjer Ježevo.Prelazimo nadvožnjakom autocestu A3 i kod rotora skrećemo desno . Slijede naselja : Rugvički Črnec, Dugoselski Črnec, Donja Grreda , Gornja Greda , Obedišće , ponovo prelazimo A3 i stižemo u Ježevo –granično selo sa općinom Ivanić Grad.Ostaje još smjer prema jugu. Tu se nižu naselja Novaki Oborovski , Preseka Oborovska , Oborovo i Prevlaka – granično naselje sa općinom Ivanić Grad. To su smjerovi prometnice poznate pod nazivom Posavska magistrala . Njome se započinje vožnja skretanjem u naselje Ivanja Reka ,te ona dalje prati tok Save. Općinom prometuje agencija Čazmatrans dok se Sava može skelom prijeći kod naselja Oborovo.

Jedan veliki dio ovih puteva uz rijeku Savu bit će dio Greenwaya-državne glavne biciklističke rute 2 koja je zamišljena kao staza koja će spajati slovensku granicu i Lijevi Dubrovčak a u daljem planu je i spoj sa srpskom granicom. To će ujedno biti i najduža Greenway staza u Europi .Ta biciklistička staza će u duljini od gotovo 30 km prolaziti kroz naše područje.I sada je naše područje interesantno biciklistima i kroz naša sela prolazi tzv.Smeđa ruta .