Ured državne uprave u Zagrebačkoj žžupaniji Ispostava Dugo Selo 01/2753-122
Grad Dugo Selo 01/2753-705
Općinski sud u Dugom Selu 01/2781-230
Komunalno poduzeće Dukom d.o.o. Dugo Selo 01/2753-255
Odvoz smeća na području općine Rugvica Ekoflor d.o.o. Jastrebarsko 01/6296-240

Policija Dugo Selo 01/2753-044
Dom zdravlja Rugvica 01/2764-078, 01/2764-211
Ljekarna Vuković, Rugvica 01/2760-340
Veterinarska ambulanta Oborovo 01/2761-182

Čazmatrans – Nova d.o.o. Prometni ured Dugo Selo 01/2753-643

Osnovna škola Rugvica 01/2775-533, 01/2775-606

Obavijest o ovlaštenom dimnjačaru za područje općine Rugvica.
DIMNJAČARSTVO ZAGREB
Ovlašteni dimnjačar Fejzo Bečirović, Zagreb
Bratovština 14
Mobitel: 098/956 25 81