OPĆINA RUGVICA

NAČELNIK – MATO ČIČAK  – m.cicak@rugvica.hr

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:

– Pročelnik odjela – IVICA RADANOVIĆ – i.radanovic@rugvica.hr

ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI

– rukovoditelj odsjeka – SLAVICA KALAICA – s.kalaica@rugvica.hr

– referent za komunalne djelatnosti – MLADEN GLAVAČ – m.glavac@rugvica.hr

ODSJEK ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO:

– računovodstveni stručni radnik – ANA BAŠTIJANOVIĆ – a.bastijanovic@rugvica.hr

– računovodstveni stručni referent – ROMAN BELEC – r.belec@rugvica.hr