Krupni (glomazni) otpad prikupljat će se, ovisno o danu odvoza miješanog komunalnog otpada, prema sljedećem rasporedu:

15.09.2021. – za korisnike kojima se komunalni otpad odvozi srijedom

16.09.2021. – za korisnike kojima se komunalni otpad odvozi četvrtkom

17.09.2021. – za korisnike kojima se komunalni otpad odvozi petkom

VAŽNA NAPOMENA:

Za odvoz krupnog (glomaznog) otpada potrebno je izvršiti prijavu najkasnije tri (3) radna dana prije naprijed navedenog datuma

na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr.

Napomena: u slučaju zaprimanja većeg broja prijava za odvoz glomaznog otpada, prikupljanje otpada vršiti će se i u danima

nakon označenih termina.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Više o ovome u pdf dokumentima:

pdfico Naputak-o-glomaznom-otpadu

pdfico Ekoflor – odvoz glomazni – 9. mj. 2021. – Općina_Rugvica-n