Jedinstveni upravni odjel, na temelju odredbi članka 94.-104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/18) i Zaključka načelnika
Općine Rugvica za upućivanje na ponovnu javnu raspravu prijedloga II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone „RUGVICA SJEVER“, objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone „RUGVICA SJEVER“ (UPU 7)

 

detaljnije u dokumentu …

pdfico Ponovna javna rasprava