Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18 i 2/21)

S A Z I V A M
3. sjednicu Općinskog vijeća
koja će se održati 15.09.2021 . godine s početkom u 17,00 sati
u prostoru društvenog doma u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća održane 22.07.2021. godine
2. Pitanja i prijedlozi
3. Izvješće DUKOM PLIN d.o.o., za vremenski period od 01.01.2020. do 31.12.2020.
4. Izvješće Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo, za vremenski period od 01.01.2020. do 31.12.2020.
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu
6. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente za razdoblje rujan-prosinac 2021. godine
7. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja povodom obilježavanja dana Općine u 2021. godini
8. Odluka o obilježavanju dana Općine u 2021. godini

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nenad Jakšić

pdfico 3_sjednica_OV_21_poziv