Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18)

S A Z I V A M 31. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 04.03.2021 . godine s početkom u 16,00 sati
u prostoru društvenog doma u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1.

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći D N E V N I R E D

 
1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća održane 09.12.2020. god.,
2. Pitanja i prijedlozi,
3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu i projekcije za 2022. godinu i 2023. godinu,
a) I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2021. godinu,
4. Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2020. godinu,
5. Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Rugvica za razdoblje 2021.– 2027. godine,
6. Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od 2016. do 2019.godine,
7. Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Općine Rugvica u 2021. godini,
8. Odluka o isplati uskrsnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći u 2021. godini,
9. Odluka o osnivanju dječjeg vrtića,
10. Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj,
11. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u Poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – sjever,
12. Zaključak o imenovanju članova povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju parcele u poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – sjever,
13. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji zemljišta k.č.br.631, k.o. Okunščak površine 6407m2 (groblje Jalševec Nartski),
14. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji zemljišta k.č.br. 630. k.o. Okunščak površine 11390m2 (groblje Jalševec Nartski).

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

PDF-50 31_sjed_OV_21_poziv