S A Z I V A M 4. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 17.11.2021 . godine s početkom u 17,00 sati u prostoru društvenog doma u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 15.09.2021. godine
2. Pitanja i prijedlozi
3. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Rugvica za 2020. godinu
4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Rugvica za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
5. Odluka o donošenju Revizije I. Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Rugvica
6. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Rugvica za 2021. godinu
7. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Rugvica
8. Izvješće Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., za vremenski period od 01.01.2020. do 31.12.2020.god.
9. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, za vremenski period od 01.01.2020. do 31.12.2020.god.
10. Godišnje izvješće RUKOM d.o.o., za vremenski period od 01.01.2020. do 31.12.2020.god.
11. Izvješće Vatrogasne zajednice Općine Rugvica, za vremenski period od 01.012020. do 31.12.2020. god.
12. Izvješće Sportske zajednice Općine Rugvica, za vremenski period od 01.01.2020. do 31.12.2020.god.
13. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o kupoprodaji zemljišta- D.B. Vent d.o.o.
14. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o kupoprodaji zemljišta- Maris Wood d.o.o.
15. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica
16. Odluka o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica i ustanovama drugih osnivača
17. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu i projekcije za 2022. godinu i 2023. godinu
18. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o kreditu- Erste&Steiermarkische bank d.d.
19. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o priključenju građevine na lokaciji k.č.br. 1149/1 i 1152/2 k.o. Rugvica, sa HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
20. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica
21. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica
22. Odluka o davanju suglasnosti za ulazak u sustav Urbane aglomeracije Zagreb

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nenad Jakšić

pdfico  POZIV 4. sjednica Općinskog vijeća