OBAVIJEST

 

Općina Rugvica poljoprivrednim gospodarstvima na svom području subvencionira premiju osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala i povrća.

Pojedinačni zahtjevi za subvencije odobravaju se do 31.12.2020. godine.

Odluka sa obrascem zahtjeva za subvenciju objavljena je na službenim internetskim stranicama Općine Rugvica (www.rugvica.hr).

PDF-50 Odluka o subvencijama u poljoprivredi 2020