Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak

Općina Rugvica uspješno je završila sve radove na projektu „Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak“ sukladno Posebnim uvjetima Ugovora o financiranju.

Projekt započet 18. rujna 2020. godine uspješno se privodi kraju, provedene su sve aktivnosti na gradnji, opremanju i uređenju zgrade dječjeg vrtića.  Odlukom Općinskog vijeća Općine Rugvica dana 04.03.2021. godine osnovana je ustanova Dječji vrtić Medvjedići Rugvica,  u tijeku je imenovanje ravnatelja te zapošljavanje ostalih djelatnika tako da Dječji vrtić uskoro otvara svoja vrata za djecu predškolske dobi.

Projektom, koji je trajao manje od planirana 24 mjeseca, uspješno su realizirane slijedeće aktivnosti:

  1. Gradnja jednoetažne građevine javne namjene – dječji vrtić površine 1.133,88 m2 s ukupno 56 namjenskih prostora
  2. Opremanje izgrađene zgrade dječjeg vrtića sukladno troškovniku i važećim zakonskim propisima
  3. Uređenje i opremanje zelene površine sukladno troškovniku i važećim zakonskim propisima

Ostvareni su svi željeni rezultati sukladnu Ugovoru i ciljevima projekta:

  • Osiguran je prostor i adekvatni uvjeti za organiziranim oblikom izvanobiteljskog odgojno obrazovnog rada, njege i skrbi za svu djecu predškolske dobi na području općine Rugvica.
  • U tijeku je povećanje zaposlenosti odnosno zapošljavanje djelatnika DV te su stvoreni svi uvjeti za povećanje kvalitete života na području općine Rugvica što će se ogledati kroz omogućavanje mladim obiteljima nesmetan odlazak na posao.

Ovaj je projekt sufinanciran sredstvima Europske unije prema Natječaju za provedbu podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12.198.367,61HRK, od čega je 7.439.500,00 HRK sufinancirano iz sredstava EU.

 

Trenutak kada veseli dječji osmjesi ispune prostore novoizgrađenog dječjeg vrtića biti će i konačna potvrda uspjeha ovog projekta.

 

VrticEu