Općina Rugvica uspješno je završila sve radove na projektu „Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak“ sukladno Posebnim uvjetima Ugovora o financiranju.

Projekt započet 18. rujna 2020. godine uspješno se privodi kraju, provedene su sve aktivnosti na gradnji, opremanju i uređenju zgrade dječjeg vrtića.  Odlukom Općinskog vijeća Općine Rugvica dana 04.03.2021. godine osnovana je ustanova Dječji vrtić Medvjedići Rugvica,  u tijeku je imenovanje ravnatelja te zapošljavanje ostalih djelatnika tako da Dječji vrtić uskoro otvara svoja vrata za djecu predškolske dobi.

Projektom, koji je trajao manje od planirana 24 mjeseca, uspješno su realizirane slijedeće aktivnosti:

  1. Gradnja jednoetažne građevine javne namjene – dječji vrtić površine 1.133,88 m2 s ukupno 56 namjenskih prostora
  2. Opremanje izgrađene zgrade dječjeg vrtića sukladno troškovniku i važećim zakonskim propisima
  3. Uređenje i opremanje zelene površine sukladno troškovniku i važećim zakonskim propisima

Ostvareni su svi željeni rezultati sukladnu Ugovoru i ciljevima projekta:

  • Osiguran je prostor i adekvatni uvjeti za organiziranim oblikom izvanobiteljskog odgojno obrazovnog rada, njege i skrbi za svu djecu predškolske dobi na području općine Rugvica.
  • U tijeku je povećanje zaposlenosti odnosno zapošljavanje djelatnika DV te su stvoreni svi uvjeti za povećanje kvalitete života na području općine Rugvica što će se ogledati kroz omogućavanje mladim obiteljima nesmetan odlazak na posao.

Ovaj je projekt sufinanciran sredstvima Europske unije prema Natječaju za provedbu podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12.198.367,61HRK, od čega je 7.439.500,00 HRK sufinancirano iz sredstava EU.

 

Trenutak kada veseli dječji osmjesi ispune prostore novoizgrađenog dječjeg vrtića biti će i konačna potvrda uspjeha ovog projekta.

 

VrticEu

 


Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak

Općina Rugvica započinje s provedbom projekta „Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak“, sufinanciranog sredstvima Europske unije prema Natječaju za provedbu podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Cilj Projekta je doprinos smanjenju i zaustavljanju pada nataliteta na području općine Rugvica te povećanje kvalitete života stanovnika Općine.

Rezultati Projekta su:

  • Osiguranje prostora i adekvatnih uvjeta za organiziranim oblikom izvanobiteljskog odgojno obrazovnog rada, njege i skrbi za svu djecu predškolske dobi na području općine Rugvica.
  • Povećanje zaposlenosti i kvalitete života na području općine Rugvica kroz zapošljavanje djelatnika DV, te kroz omogućavanje mladim obiteljima nesmetan odlazak na posao.

Glavne aktivnosti koje će se provesti kroz ovaj projekt su gradnja građevine javne namjene – dječji vrtić, opremanje izgrađene građevine i uređenje zelene površine.

Razdoblje provedbe projekta:  24 mjeseca
Ukupna vrijednost projekta:    12.198.367,61HRK
Iznos koji sufinancira EU:          7.439.500,00 HRK