Odluka o proglašenju prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dana 26. srpnja 2023. godine proglasio je prirodnu nepogodu -olujni i orkanski vjetar na području Općine Rugvica kojom je nanijeta velika šteta u poljoprivredi, graditeljstvu i infrastrukturi u razdoblju 19.-21.7.2023. godine.

Prijave štete mogu se podnijeti Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda Općine Rugvica putem e-maila: opcina.rugvica@rugvica.hr ili osobnom dostavom u općinsku upravu Općine Rugvica, na propisanom obrascu, a najkasnije do 03. kolovoza 2023. godine.

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, štetu mogu prijaviti samo poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, u Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj […]

26 srpnja, 2023|

Odluku o zatvaranju nerazvrstane ceste Otok Svibovski

 

 

detaljnije u dokumentu …

 odluka o zatvaranju

 

2 Lipanj, 2023|

DJEČJI VRTIĆ U RUGVICI USKORO OTVARA SVOJA VRATA – OBAVIJEST O ZAVRŠETKU PROJEKTA

Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak

Općina Rugvica uspješno je završila sve radove na projektu „Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak“ sukladno Posebnim uvjetima Ugovora o financiranju.

Projekt započet 18. rujna 2020. godine uspješno se privodi kraju, provedene su sve aktivnosti na gradnji, opremanju i uređenju zgrade dječjeg vrtića.  Odlukom Općinskog vijeća Općine Rugvica dana 04.03.2021. godine osnovana je ustanova Dječji vrtić Medvjedići Rugvica,  u tijeku je imenovanje ravnatelja te zapošljavanje ostalih djelatnika tako da Dječji vrtić uskoro otvara svoja vrata za djecu predškolske dobi.

Projektom, koji je trajao manje od […]

6 Prosinac, 2021|

IZGRADNJA I OPREMANJE SPORTSKE GRAĐEVINE U NASELJU JEŽEVO NA K.Č. 734, I K.Č. 733,K.O. JEŽEVO

Općina Rugvica uspješno je završila sve radove na projektu „Izgradnja i opremanje sportske graševine u naselju Ježevo“ sukladno Posebnim uvjetima Ugovora o financiranju.

Projekt je započet 16.04.2021. uspješno je priveden kraju te su realizirane sve aktivnosti izgradnje i opremanja sportske građevine.

Projektom, koji je trajao manje od planiranih 9 mjeseci, uspješno su realizirane sve projektne aktivnosti od kojih su glavne:

Izgradnja sportske građevine u naselju Ježevo, na k.č. 734, i k.č. 733,k.o. Ježevo
Nabava opreme i njeno postavljanje na sportsko igralište u naselju Ježevo, sukladno važećim propisima i sigurnosnim uvjetima

Ostvareni su svi željeni rezultati sukladnu Ugovoru i ciljevima projekta:

Uređena je infrastruktura od koje ima […]

5 Studeni, 2021|

Projekt „Zaželi i zaposli se!“

 

 

19.07.2022

 

Projekt „Zaželi i zaposli se!“ nastavlja sa svojim aktivnostima i u 2022. godini. Na projektu je zaposleno osam žena na radnom mjestu

geronto-domaćica koje su tijekom 2020. i 2021. godine svakodnevno pružale uslugu pomoći u kući za 60tak nemoćnih korisnika

te korisnika starije životne dobi s područja Općine Rugvica i Općine Dubrava. U četvrtak, 03. ožujka 2022., održan je sastanak

projektnih partnera i zaposlenih žena gdje su iznesena iskustva rada sa krajnjim korisnicima. Korisnicima se kao najveća

podrška u projektu pokazala pomoć u održavanju kućanstva, pratnja liječniku, odlasci u nabavku te druženje, razgovor

i šetnja. Uz usluge pomoći u kući, korisnicima se kontinuirano isporučuju paketi […]

20 listopada, 2020|

Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak

 

Općina Rugvica uspješno je završila sve radove na projektu „Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak“ sukladno Posebnim uvjetima Ugovora o financiranju.

Projekt započet 18. rujna 2020. godine uspješno se privodi kraju, provedene su sve aktivnosti na gradnji, opremanju i uređenju zgrade dječjeg vrtića.  Odlukom Općinskog vijeća Općine Rugvica dana 04.03.2021. godine osnovana je ustanova Dječji vrtić Medvjedići Rugvica,  u tijeku je imenovanje ravnatelja te zapošljavanje ostalih djelatnika tako da Dječji vrtić uskoro otvara svoja vrata za djecu predškolske dobi.

Projektom, koji je trajao manje od planirana 24 mjeseca, uspješno su realizirane slijedeće aktivnosti:

Gradnja jednoetažne građevine javne […]

20 listopada, 2020|