sluzbeni glasnik općine Rugvica broj 4-09
sluzbeni glasnik općine Rugvica broj 5-09
sluzbeni glasnik općine Rugvica broj 6-09
sluzbeni glasnik općine Rugvica broj 7-09
sluzbeni glasnik općine Rugvica broj 8-09