OPĆINA RUGVICA

NAČELNIK – MATO ČIČAK  – m.cicak@rugvica.hr

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:
– Pročelnik odjela – IVICA RADANOVIĆ – i.radanovic@rugvica.hr
– administrativni referent – MIRA GREBENAR –  m.grebenar@rugvica.hr

ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI
– rukovoditelj odsjeka za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti:
– SLAVICA KALAICA – s.kalaica@rugvica.hr

– referent za komunalne djelatnosti – MLADEN GLAVAČ – m.glavac@rugvica.hr

ODSJEK ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO:
– rukovoditelj odsjeka za proračun i računovodstvo  – JASNA PLEŠA – j.plesa@rugvica.hr
– računovodstveni stručni referent – ROMAN BELEC – r.belec@rugvica.hr
– računovodstveni stručni radnik – ANA BAŠTIJANOVIĆ – a.bastijanovic@rugvica.hr