OPĆINA RUGVICA

 

NAČELNIK – MATO ČIČAK  – m.cicak@rugvica.hr

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:

– Pročelnik odjela – v.d. Ana Baštijanović  dipl.oecc  –  a.bastijanovic@rugvica.hr

 

ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI

– rukovoditelj odsjeka – SLAVICA KALAICA – s.kalaica@rugvica.hr

– referent za komunalne djelatnosti – MLADEN GLAVAČ – m.glavac@rugvica.hr

 

ODSJEK ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO:

– viši računovodstveni referent – ANA BAŠTIJANOVIĆ – a.bastijanovic@rugvica.hr

– računovodstveni stručni referent – ROMAN BELEC – r.belec@rugvica.hr