Travanj 2024

N A T J E Č A J za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2024. godini

 Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2024. godini

 Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2024. godini

Poziv 24. sjednica Općinskog Vijeća

POZIV-24-sjednica-Općinskog-vijeća

Ožujak 2024

Veljača 2024

Eko-flor Plus d.o.o.- Raspored odvoza otpada sa područja Općine Rugvica.

O B A V I J E S T
o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada sa područja Općine Rugvica

Općina Rugvica

Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za šk.god. 2024.-2025.

 Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za šk.god. 2024.-2025.

 

Obavijest o rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta 2024-2025

Poziv 23. sjednica Općinskog Vijeća

S A Z I V A M 23. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 15.02.2024. godine s početkom u 08,00 sati u
općinskoj vijećnici, Trg dr. Franje Tuđmana 1

POZIV-23-sjednica-Općinskog-vijeća