Siječanj 2022

Prosinac 2021

Poziv 5. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18 i 2/21) S A Z I V A M 5. sjednicu Općinskog vijeća

koja će se održati 23.12.2021 . godine s početkom u […]

Obavijest – Božičnice umirovljenicima

DJEČJI VRTIĆ U RUGVICI USKORO OTVARA SVOJA VRATA – OBAVIJEST O ZAVRŠETKU PROJEKTA

Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak

Općina Rugvica uspješno je završila sve radove na projektu „Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak“ sukladno Posebnim uvjetima […]

Studeni 2021

Javna rasprava UPU radne zone „RUGVICA SJEVER“

 

 0_Oznaka izmjena_UPU RZ RS_II ID_pp

 1_Koristenje i namjena povrsina_UPU RZ RS_II ID_pp

 2A_Promet_UPU RZ RS_II ID_pp

 2B_EK i energetskii sustavi_UPU RZ RS_II ID_pp

 2C_Vodnogospodarski sustavi_UPU RZ RS_II ID_pp

 3_Oblici koristenja i nacin gradnje_UPU RZ RS_II ID_pp

 Sazetak za javnost_UPU RZ RS_II […]