Službeni glasnik Općine Rugvica broj 1 od 22.02.2018.g.
Službeni glasnik Općine Rugvica broj 2 od 30.03.2018.g
Službeni glasnik Općine Rugvica broj 4 od 06.06.2018.g.