PDF-50  Statut Opcine Rugvica – 2018

 

 

Krenete li iz Zagreba prema istoku , autocesti A3 prema Slavonskom Brodu ubrzo će te stići do Izlaza Rugvica .Tu izlazite sa autoceste,skrećete desno i uključujete se u jedan od pravaca Posavske magistrale i stižete na područje općine Rugvica . To isto možete učiniti da zaplovite nizvodnim tokom rijeke Save.

Općina Rugvica je jedna od općina Zagrebačke županije nastala 1993.godine ,odvajanjem od općine Dugo Selo. Čine ju 23 naselja rasprostranjena po površini od 93,73 km2 .Svojim smještajem ova općina na sjeveru graniči sa Zagrebom ,na istoku sa Dugim Selom , na jugu sa Ivanić Gradom a zapadnu granicu čini rijeka Sava koja ju dijeli od općine Orle.

Općina je dobila ime po naselju Rugvica koje se nalazi u centralnom dijelu općine. Sam smještaj ovog sela uvjetovao je da je ono obrazovno, političko i gospodarsko središte . Tu je zgrada Osnovne škole Rugvica , Školska sportska dvorana i zgrada lokalne uprave općine Rugvica smještena uz Vatrogasni dom.Tu se nalazi i najveća najveća gospodarska zona .

Ovaj prostor je u prosjeku na 300 m nadmorske visine i oduvijek je omogućavao bavljenje poljoprivredom a plodna tla uz Savu stoljećima su omogućavala obiteljima proizvodnju hrane za vlastite potrebe . Ovaj nekad izrazito poljoprivredni kraj krajem 20 .stoljeća počeo je poprimati nove obrise a zbivanja tijekom Domovinskog rata i kasnije su utjecala su na to da je ovaj prostor znatno promijenio svoja demografska i gospodarska obilježja.

abesinija_1

PODACI O STANOVNIŠTVU
Prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2011.godine u općini Rugvica živi 7.871 stanovnika ,iz čega proizlazi s obzirom na površinu općine da 84 stanovnika živi na km2.Raznolik je nacionalni satav stanovnbištva. Najviše ima Hrvata – 7852 (96,33%) slijede Srbi – 68 ( 0,86%) ,Bošnjaci -48 (0,61%), Romi -37 ( 0,47%) , Makedonci -10( 0,13%) , Slovenci -6(0,08%),Albanci i Mađari -3 ( 0,04 %) , Crnogorci i Nijemci 1 ( 0,01%) .Ima tu i 112 stanovnika koji se nisu izjasnili kojoj nacionalnosti pripadaju.
Podaci o vjerskoj pripadnosti također su raznoliki. Najviše ima katolika -7.312 (92.90%) , slijede Muslimani – 164( 2,08%) ,Pravoslavci -106(1,35%) ,ostali kršćani – 15(0,19%), ,Protestanti – 8 (0,10%).Ostali dio stanovništva se izjasnio kroz ove skupine : agnostici i skeptici -11, ateisti ( nisu vjernici ) – 78 a 168 stanovnika je ostalo neizješnjeno ili je nepoznato kamo pripadaju.
Najviše stanovnika govori hrvatski jezik 7 755( 098,53%) .Osim njega stanovnici našeg područja govore i bosanski (27),Romski ( 27), srpski ( 15) ,makedonski (7), slovenski (3), mađarski, albanski, njemački (2) a hrvatskosrpski ,češki i srpskohrvatski ( 1).

front6

RUGVICA – OD PAMTIVIJEKA PRIJELAZ PREKO SAVE
Pokraj Rugvice pronađeni su arheološki nalazi iz brončanog doba. Kraj je bio trajno naseljen što svjedoče i ostaci iz rimskog vremena. čak i arheološkog laika neće ostaviti ravnodušnim kaciga na kojoj su davni vlasnici, četvorica rimskih vojnika čije je glave štitila u tko-zna-koliko ratova kroz gotovo dva stoljeća (od 1. do 3. stoljeća), upisali svoja imena. Srednjovjekovno naselje uz Savu spominje se već 1209. godine. Stalnu naseljenost bez sumnje duguju položaju uz prijelaz Save, po kojem je i dobila ime. Naime, starohrvatski «horug» znači zastavu, a zastavom se označavalo pristanište. Sredinom 19. stoljeća postala je središtem općine, a školu je dobila 1852. godine. Zadnji veleposjednik Eduard Jelačić osnovao je zakladu za školovanje nadarenih, iz koje se školovao i Josip Predavec, kasnije potpredsjednik Hrvatske seljačke stranke, tvorac njezine gospodarske politike, zadruga, osiguravajuće zadruge «Providnost», Hrvatske seljačke zadružne banke. Njegova se knjiga «Selo i seljaci» nalazila u mnogim seljačkim domovima. Ubijen je u svom dvorištu 1933. godine.