Prostorni planovi

Dokumentacija za preuzimanje

VIII. Izmjene i dopune prostornog plana Općine Rugvica

  Ocjena i strateška procjena utjecaja na okoliš

  Odluka o izradi 8. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

 obavijest