Prostorni planovi

Dokumentacija za preuzimanje

 

 

02.11.2018 – VI. Izmjene i dopune prostornog plana

 PPUO Rugvica_VI ID_ ponovna javna rasprava_IZVJESCE

 

  1_1_Namjena povrsina_VI ID PPUG Rugvica_PP za PJR

  1_2_Promet_VI ID PPUG Rugvica_PP za PJR

 2_1_Energetski sustavi i telekomunikacije_VI ID PPUG Rugvica_PP za PJR

 4_Gradevinska podrucja_sjever_VI ID PPUG Rugvica_PP za PJR

 SAZETAK_VI_ID PPUO Rugvica_A3_PP za PJR

 TEKST_VI_ID_PPUO_Rugvica_2018_PP za PJR

 

 

 

 29.10.2018 – ponovna javna rasparava_OBJAVA

 

Knjiga
PPUO Rugvica_VI ID_ javna rasprava_IZVJESCE
01_PPUG_Rugvica_13-1.1. Namjena
02_PPUG_Rugvica_13-1.2. Promet
03_PPUG_Rugvica_13-2.1. Energetika
04_PPUG_Rugvica_13-2.2. Vodnogospodarstvo
05_PPUG_Rugvica_13-3.1. Uvjeti korištenja
06_PPUG_Rugvica_13-3.2. Posebne mjere
07_PPUG_Rugvica_13-3.3. Ekološke mreže
08_PPUG_Rugvica_13-4.1
09_PPUG_Rugvica_13-4.2
10_PPUG_Rugvica_13-4.3
11_PPUG_Rugvica_13-4.4
12_PPUG_Rugvica_13-4.5
13_PPUG_Rugvica_13-4.6
14_PPUG_Rugvica_13-4.7
15_PPUG_Rugvica_13-4.8
16_PPUG_Rugvica_13-4.9
17_PPUG_Rugvica_13-4.10
18_PPUG_Rugvica_13-4.11
19_PPUG_Rugvica_13-4.12
20_PPUG_Rugvica_13-4.13
21_PPUG_Rugvica_13-4.14
22_PPUG_Rugvica_13-4.15
23_PPUG_Rugvica_13-4.16
24_PPUG_Rugvica_13-4.17
25_PPUG_Rugvica_13-4.18
26_PPUG_Rugvica_13-4.19
27_PPUG_Rugvica_13-4.20
28_PPUG_Rugvica_13-4.21
29_PPUG_Rugvica_13-4.22
30_PPUG_Rugvica_13-4.23
31_PPUG_Rugvica_13-4.24
32_PPUG_Rugvica_13-4.25
33_PPUG_Rugvica_13-4.26
34_PPUG_Rugvica_13-4.27
35_PPUG_Rugvica_13-4.28
36_PPUG_Rugvica_13-4.29
37_PPUG_Rugvica_13-4.30