23.02.2024

PDF38 Odluka-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada RUGVICA

PDF38 Dokumentacija za nadmetanje _ZA OBJAVU (1)

 Prilog 2-Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rugvica

 

__________________________________________________________________________________________________

“ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE RUGVICA U 2015.GODINI” – (PDF)

„POPRAVAK SKELE U OBOROVU.“ – (PDF)

„RALU LOGISTIKA – POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SJEVERNE CESTE.“ – (PDF)

“NABAVA OGLASNIK PANOA.” – (PDF)

“OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA.” – (PDF)

“IZRADA STAZA I GROBNIH OKVIRA.” – (PDF)

“ISPRAVAK NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA ODRŽAVANJE RURALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE RUGVICA U 2014.GODINI.” – (PDF)

“ODRŽAVANJE RURALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE RUGVICA ZA 2014 GODINU.” – (PDF)

“ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE RUGVICA ZA 2014 GODINU.” – (PDF)

„BAGATELNA NABAVA – NABAVA REPROMATERIJALA (KUKURUZ).” – (PDF)
“ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE RUGVICA” – (PDF)
“ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE RUGVICA” – (PDF)

“NABAVA REPROMATERIJALA ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – UMJETNI GNOJ ZA JESENSKU SJETVU 2013 G.” – (PDF)
“ODRŽAVANJE RURALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE RUGVICA” – (PDF)
“SANACIJA KROVIŠTA NA DOMU U NOVAKIMA OBROVSKIM” – (PDF)