Dobrodošli u Općinu Rugvica

Općina Rugvica je jedna od općina Zagrebačke županije nastala 1993.godine, odvajanjem od Općine Dugo Selo. Općinu čine 23 naselja rasprostranjena na površini od 93,73 km2.  Zemljopisno, Rugvica na sjeveru graniči sa Zagrebom, na istoku sa Dugim Selom, na jugu sa Ivanić Gradom dok zapadnu granicu čini rijeka Sava koja ju dijeli od općine Orle.

Općina je dobila ime po naselju Rugvica koje se nalazi u centralnom dijelu općine. Sam smještaj ovog sela uvjetovao je da je ono obrazovno, političko i gospodarsko središte . Tu je zgrada Osnovne škole , Školska sportska dvorana i zgrada lokalne uprave općine smještena uz Vatrogasni dom. Tu se nalazi i najveća najveća gospodarska zona .

Ovaj nekad izrazito poljoprivredni kraj krajem 20 .stoljeća počeo je poprimati nove obrise, a zbivanja tijekom Domovinskog rata i kasnije utjecala su na to da je ovaj prostor znatno promijenio svoja demografska i gospodarska obilježja.

Županijska panorama – Novosti u općini Rugvica

OBAVIJEST

Općina Rugvica objavljuje natječaj za prodaju neizgrađenog  građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica, koje je smješteno kod izlaza Rugvica na autocesti Zagreb – Lipovac u Poduzetničkoj ( radnoj ) zoni Rugvica – Sjever, i to kč.br.254/1 u k.o.Rugvica, oranica Lazi površine 32613m2 po početnoj cijeni od 24,94 eur/m2.

Ponudu je moguće podnijeti i za dio zemljišta koji ne može biti manji od 4000m2.

Rok za podnošenje ponuda je 09.11.2017.godine do 12,00 sati, a svi zainteresirani mogu obaviti uvid u prostorno – plansku dokumentaciju, te dobiti informacije o uvjetima natječaja na adresi: Općina Rugvica, Rugvica, Trg Josipa Predavca 1, telefonu: 01/2764-215, te internet stranici Općine Rugvica, www.rugvica.hr,   gdje se nalazi i cjelokupni tekst javnog natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj ( radnoj ) zoni Rugvica – Sjever.

Novosti

1212, 2017

POZIV POLJOPRIVREDNICIMA NA PREZENTACIJU

POZIV POLJOPRIVREDNICIMA NA PREZENTACIJU PODMJERA IZ MJERE 06 ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE […]

512, 2017

Božični sajam u Osnovnoj školi Rugvica

Otvorenje sajma 15.12.2017 u 16:00 uz atraktivan nastup skupine “STREET WORKOUT RUGVICA”

2411, 2017

Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica

Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica

I.

Općina  Rugvica  daje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu […]

2211, 2017

Sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 28. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 2/13 i 6/13)

        […]

911, 2017

OBAVIJEST o subvencioniranju osiguranja 2017

Općina Rugvica poljoprivrednim gospodarstvima na svom području subvencionira premiju osiguranja usjeva,sjemenskog i sadnog materijala i povrća.Pojedinačni zahtjevi za […]