Dobrodošli u Općinu Rugvica

Općina Rugvica je jedna od općina Zagrebačke županije nastala 1993.godine, odvajanjem od Općine Dugo Selo. Općinu čine 23 naselja rasprostranjena na površini od 93,73 km2.  Zemljopisno, Rugvica na sjeveru graniči sa Zagrebom, na istoku sa Dugim Selom, na jugu sa Ivanić Gradom dok zapadnu granicu čini rijeka Sava koja ju dijeli od općine Orle.

Općina je dobila ime po naselju Rugvica koje se nalazi u centralnom dijelu općine. Sam smještaj ovog sela uvjetovao je da je ono obrazovno, političko i gospodarsko središte . Tu je zgrada Osnovne škole , Školska sportska dvorana i zgrada lokalne uprave općine smještena uz Vatrogasni dom. Tu se nalazi i najveća najveća gospodarska zona .

Ovaj nekad izrazito poljoprivredni kraj krajem 20 .stoljeća počeo je poprimati nove obrise, a zbivanja tijekom Domovinskog rata i kasnije utjecala su na to da je ovaj prostor znatno promijenio svoja demografska i gospodarska obilježja.

Novosti

110, 2015

Natječaj Za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2015/2016 za učenike i studente

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.) Župan Zagrebačke županije raspisuje Natječajza dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2015/2016.
za učenike i studente…

2409, 2015

Informacije o ZET-u

Poštovane građanke i građani Općine Rugvica. Obzirom na vaša učestala pitanja o mogućnostima dolaska ZET-a na naše područje, a radi što transparentnijeg rada Općinske uprave omogućujemo vam preslušavanje 3.točke dnevnog reda, 5.sjednice Općinskog vijeća od […]

1609, 2015

Obavijest o izradi V.Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Rugvica

Općina Rugvica započela je postupak izrade V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Rugvica, a na temelju Odluke o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Rugvica donesenoj na 3. sjednici […]