Službeni glasnik Općine Rugvica broj 1 od 10.01.2017.g
Službeni glasnik Općine Rugvica broj 2 od 10.03.2017.g
Službeni glasnik Općine Rugvica broj 3 od 30.03.2017.g
Službeni glasnik Općine Rugvica broj 4 od 28.06.2017.g
Službeni glasnik Općine Rugvica broj 5 od 07.09.2017.g
Službeni glasnik Općine Rugvica broj 6 od 28.09.2017.g
Službeni glasnik Općine Rugvica broj 7 od 14.11.2017.g
Službeni glasnik Općine Rugvica broj 8 od 29.11.2017.g
Službeni glasnik Općine Rugvica broj 9 od 22.12.2017.g