Informacije o projektu

 

Naziv projekta: „Energetska obnova zgrade društvenog doma na adresi Ježevačka ulica 130, Općina Rugvica, Ježevo (KK.04.2.1.04.0311)“

Korisnik: Dobrovoljno vatrogasno društvo Ježevo, Ježevečka 133, 10370 Dugo Selo

Kratki opis projekta:

Projekt podrazumijeva aktivnosti energetske obnove zgrade (građevinsko-obrtnički radovi te elektrotehnički radovi uz osiguran stručni nadzor nad radovima na obnovi ovojnice grijanog dijela zgrade: zamjena prozora i vrata, toplinska izolacija zidova, krovova, stropova te zamjeni unutarnje rasvjete energetski učinkovitijom), a realizacijom projekta postići će se smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u predmetnoj javnoj zgradi. Osim navedenih aktivnosti, projekt obuhvaća aktivnosti upravljanja projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Realizacijom projekta riješit će se problemi DVD-a Ježevo vezani uz nizak energetski razred (E) javne zgrade društvenog doma Ježevo koja je smještena na k.č.br. 735/1 k.o. Ježevo, a koja je izgrađena 1963. godine. Navedeni problem je uzrokovan energetsko neučinkovitom rasvjetom, toplinski neizoliranim otvorima zgrade te neizoliranom ovojnicom zgrade i stropa, a zbog neadekvatnog sustava fasade i trošnosti na pojedinim mjestima vidljiv je utjecaj vlage koja doprinosi oštećenju i većem smanjenju energetske učinkovitosti u budućnosti. Obujam grijanog dijela predmetne zgrade iznosi 1.094,75 m3, dok utrošena toplinska energija za grijanje iznosi 50.451,34 kWh/a. Posljedice navedenog problema su značajan gubitak toplinske energije, povećana potrošnja energije, povećana emisija CO2 (17,61 t/god) te neadekvatni uvjeti za obavljanje društvenih djelatnosti. Naime, zgrada GBP-a 308,22 m2 koristi se za društvene događaja i obilježavanje kulturnih manifestacija te je dom mjesnog vatrogasnog društva provodi djelatnosti sukladno Statutu. Budući da građevni elementi grijanog prostora s fizikalnim i toplinskim karakteristikama ne zadovoljavaju današnje propise, pristupilo se pripremi predmetnog projekta. Nakon pregleda zgrade i nakon provedenih analiza od strane ovlaštenog arhitekte, utvrđeno je da na predmetnoj zgradi postoji potencijal uštede provedbom mjera energetske učinkovitosti te rješavanje problema prijavitelja zbog čega je vrijedno ulagati EU sredstva u ovaj projekt.

Cilj projekta je energetska obnova predmetne zgrade te smanjenje potrošnje za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 462.388,25 HRK od čega je 219.862,27 HRK iznos koji sufinancira EU.

Razdoblje provedbe projekta: listopad 2018.-listopad 2019. godine

Kontakt osoba za više informacija: Sreten Hrdan, predsjednik DVD-a Ježevo, e-mail: sreten.hrdan@gmail.com

Poveznice na relevantne internetske stranice:

 

 

Vidljivost)