Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Rugvica

                Općina Rugvica potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 21. veljače 2018. godine za projekt Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Rugvica. Trajanje provedbe projekta je 14 mjeseci, a za sufinanciranje projekta Općini Rugvica dodijeljena su sredstva u iznosu od 2.514.697,86 kn, odnosno 84,9999997% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Rugvica osigurat će se infrastruktura za sakupljanje otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, što će, uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova) te pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom. Ciljnu skupinu projekta predstavlja stanovništvo na području obuhvata projekta koje će se putem održanih informativno-obrazovnih aktivnosti  osvijestiti o važnosti odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Cilj projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište i to izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Općini Rugvica te provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti.

Rezultati projekta su izgrađeno reciklažno dvorište površine 3.828 m² koje je opremljeno opremom za prihvat i skladištenje otpada te je proveden nadzor nad radovima, provedeno 9 obrazovnih aktivnosti za odrasle i djecu, te proveden projekt u skladu sa pravilima EU.

Ukupna vrijednost projekta je 3.239.821,83 HRK, od čega su prihvatljivi troškovi 2.958.468,08 HRK, a dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu 2.514.697,86 HRK što predstavlja 84.9999997 % sufinanciranja.

Razdoblje provedbe projekta (od – do): Od 21.2.2018. do 21.4.2019.

Kontakt osobe za više informacija: Slavica Kalaica, Tea Kranjec

Relevantne poveznice

strukturnifondovi      kohez

Dokumentacija

  Građenje reciklažnog dvorišta u Rugvica – opis projekta

Obavijesti

 objava travanj 2019

 objava ožujak 2019

 objava veljača 2019

 objava siječanj 2019

  objava-prosinac-2018.

 objava-studeni-2018.

 objava-listopad-2018.

 objava rujan 2018.