IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLAN UREĐENJA OPĆINE RUGVICA – TESKTUALNI DIO

—————————————————————————————————————–

POJEDINAČNE KARTE (pdf format)

—————————————————————————————————————–

1.1 Korištenje i namjena prostora – Prostori za razvoj i uređenje

1.2 Korištenje i namjena prostora – Promet

2.1 Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

2.2 Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada

3.1 Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

3.2 Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

3.3 Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja ekološke mreže

Građevinska područja – sekcija 1

Građevinska područja – sekcija 2

Građevinska područja – sekcija 3

Građevinska područja – sekcija 4

Građevinska područja – sekcija 5

Građevinska područja – sekcija 6

Građevinska područja – sekcija 7

Građevinska područja – sekcija 8

Građevinska područja – sekcija 9

Građevinska područja – sekcija 10

Građevinska područja – sekcija 11

Građevinska područja – sekcija 12

Građevinska područja – sekcija 13

Građevinska područja – sekcija 14

Građevinska područja – sekcija 15

Građevinska područja – sekcija 16

Građevinska područja – sekcija 17

Građevinska područja – sekcija 18

Građevinska područja – sekcija 19

Građevinska područja – sekcija 20

Građevinska područja – sekcija 21

Građevinska područja – sekcija 22

Građevinska područja – sekcija 23

Građevinska područja – sekcija 24

Građevinska područja – sekcija 25

Građevinska područja – sekcija 26

Građevinska područja – sekcija 27

Građevinska područja – sekcija 28

Građevinska područja – sekcija 29

Građevinska područja – sekcija 30