PDF-50 PPUO Rugvica i UPU 20 – izmjene i dopune – KONAČNI PRIJEDLOG PLANA