Dokumentacija za preuzimanje

  Izvješće o troškovima provedbe lokalnih izbora 2017

  Odluka o konačnosti – načelnik

  Odluka o konačnosti – Vijeće

  Rezultati – načelnik

  Rezultati – Općinsko vijeće

 Rješenje – načelnik

 Rješenje – vijeće