Na temelju članka 11. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke
županije“ broj 15/10, 26/11 i 34/20) Župan Zagrebačke županije raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2023./2024.
za učenike i studente

pdfs Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke Županije za školskuakademsku godinu 2023.2024. za učenike i studente

pdfs obrazac prijave