-Javni natječaj za prijem u službu referent za komunalne djelatnosti – komunalni redar

– Izjava o davanju privole za javnu objavu podataka

– Izjava o poznavanju osnovnih programa i rada na računalu

– Izjava o nepostojanju zapreka iz čl.15 i 16. ZSNLS-a

više u dokumentaciji …

PDF-50 Obavijest i upute kandidatima – referent za komunalne djelatnosti komunalni redar

PDF-50 Javni ntječaj za prijm u službu na neodređeno vrijeme referent za komunalne djelatnosti – komunalni redar

PDF-50 Izjava o davanju privole za javnu objavu podataka

PDF-50 Izjava o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. ZSNLS-a

PDF-50 Izjava o poznavanju rada na računalu