Općina Rugvica dodjeljuje novčanu pomoć djeci u iznosu od 300,00 kuna.

Korisnici prava na novčanu pomoć su djeca predškolske i školske dobi od 2. godine života do 18. godine života, te mlađi punoljetnici do kraja 18. godine života, te moraju imati prijavljeno prebivalište na području Općine Rugvica najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva.

 

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za potrebe djece predškolske i školske dobi starosti 2 do 18 godina života pokreće  njegov roditelj/staratelj/udomitelj podnošenjem zahtjeva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rugvica.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za potrebe mlađeg punoljetnika starog 18 godina pokreće mlađi punoljetnik podnošenjem zahtjeva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rugvica.

 

pdfico Obrazac-zahtjeva-za-isplatu-pomoći-za-dijete