Općina Rugvica dodjeljuje novčanu pomoć djeci u iznosu od 300,00 kuna.
Korisnici prava na novčanu pomoć su djeca predškolske i školske dobi od 2. godine života do 18. godine života, te mlađi punoljetnici do kraja 18. godine života,
te moraju imati prijavljeno prebivalište na području Općine Rugvica najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva.
Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za potrebe djece predškolske i školske dobi starosti 2 do 18 godina života pokreće njegov
roditelj/staratelj/udomitelj podnošenjem zahtjeva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rugvica.
Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za potrebe mlađeg punoljetnika starog 18 godina pokreće
mlađi punoljetnik podnošenjem zahtjeva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rugvica

pdfs Obrazac-zahtjeva-za-isplatu-pomoći-za-dijete 2022

wdic Obrazac-zahtjeva-za-isplatu-pomoći-za-dijete 2022