Poštovani,

 

Obavještavamo vas kako zbog nastale situacije oko virusa COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite RH donesenih radi sprečavanja širenja istoga, do daljnjega nećemo biti u mogućnosti pružati uslugu prikupljanja glomaznog (krupnog) otpada prema naprijed utvrđenom rasporedu.

 

Isto vrijedi i za prikupljanje otpada putem reciklažnih dvorišta i mobilnih reciklažnih dvorišta za jedinice lokalne samouprave u kojima tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. pruža takvu uslugu.

 

Prikupljanju krupnog (glomaznog) otpada pristupiti ćemo nakon smirivanja situacije oko coronavirusa, sve sukladno odgovarajućim odlukama nadležnih institucija vezanih uz daljnja postupanja, o čemu ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

 

Tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. kao davatelj javne usluge uložiti će sve napore kako bi se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada nastavila odvijati prema redovnom rasporedu, sve u cilju održavanja čistoće na području vaše jedinice lokalne samouprave pri čemu želimo napomenuti kako se uvelike povećala količina miješanog komunalnog otpada i selektivnog otpada što nam u trenutnoj situaciji uvelike otežava pružanje usluga te troši dodatno vrijeme i kapacitete radne snage prilikom prikupljanja otpada.

 

Zahvaljujemo se na razumijevanju.

 

S poštovanjem,

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Zdenko Komorčec

 

Sjedište tvrtke:

Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje
tel: + 385 (049) 587 8107
fax: + 385 (049) 587 849
e-mail: zdenko.komorcec@eko-flor.hr
web: www.eko-flor.hr