Općina Rugvica poljoprivrednim gospodarstvima na svom području subvencionira premiju osiguranja usjeva,

sjemenskog i sadnog materijala i povrća.Pojedinačni zahtjevi za subvencije odobravaju se do 20.12.2019. godine.

Odluka sa obrascem zahtjeva za subvenciju objavljena je na službenim internetskim stranicama Općine Rugvica (www.rugvica.hr).

PDF-50 Odluka o subvencijama u poljoprivredi 2019