Sukladno zaprimljenoj obavijesti tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o., od dana 13. prosinca 2023. godine, ovim se putem obavještavaju

pravni subjekti sa područja Općine Rugvica, da se za sve upite u vezi pražnjenja spremnika (kontejnera) reciklabilnim

otpadom (papir i plastika), a za koje nije izvršen odvoz, obrate tvrtki EKO-FLOR PLUS d.o.o., Odjelu komercijale na

tel: 049/587-834 ili jedan od sljedećih e-mailova:

tomislav.tisanic@eko-flor.hr , marta.ivetic@eko-flor.hr , tanja.jurina@eko-flor.hr , lidija.pavlica@eko-flor.hr

 

OPĆINA RUGVICA