Obavještavaju se mještani općine Rugvica kako na dane:
25.12.2020. (Božić), petak,
26.12.2020. (Sv. Stjepan), subota,
01.01.2021. (Nova godina), petak,
06.01.2021. (Sveta tri kralja), srijeda
Reciklažno dvorište općine Rugvica neće raditi.
Također, skela Oborovo neće prometovati.

Općina Rugvica