OBAVIJEST     zakupcima o sklapanju Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta

 

Sukladno članku 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne Novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19),  jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb mogu sklopiti ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev i to s dosadašnjim korisnicima kojima su istekli ugovori za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog.

Stoga se obavještavaju zakupci poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rugvica kojima su Ugovori o zakupu istekli, a imaju namjeru predmetno zemljište nastaviti obrađivati i u mirnom su posjedu istog, da mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

  1. presliku osobne iskaznice osobe koja potpisuje Ugovor o privremenom korištenju i OIB,
  2. presliku iskaznice OPG-a,
  3. presliku isteklog ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,
  4. potvrdu Općine Rugvica da je podnositelj zahtjeva platio sve dospjele obveze po isteklom ugovoru o zakupu i sve obveze s osnova korištenja (zakup, prodaja) poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
  5. potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da podnositelj zahtjeva nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava ili dokaz da je prema posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja predmetne obveze, pod uvjetima da se podnositelj pridržava rokova plaćanja,
  6. izjavu o podmirenim svim obvezama s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ovjerena kod javnog bilježnika.

 

Zakupci su dužni prilikom podnošenja zahtjeva podmiriti sve financijske obveze po pitanju zakupa.

Dokumentacija:

PDF-50  PRIVOLA za obradu podataka-privremeno korištenje polj zemljišta

PDF-50 Općina Rugvica-Zahtjev-za-izdavanje-potvrde o plaćenim obvezama

PDF-50 Općina Rugvica-Zahtjev za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta

PDF-50 Općina Rugvica-IZJAVA – privremeno korištenje polj zemljišta