U periodu od  08.10.2020.god. (četvrtak) od 8,00 sati do 12.10.2020.god. (ponedjeljak) do 17,00 sati bit će zatvorena nerazvrstana cesta na k.č.br.4681/1 Hrušćica, zbog izvođenja radova na istoj.

Promet će se  preusmjeriti na Hrušćicu, odnosno Ivanju Reku.