Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trgovačke zone Rugvica,
detalnije u dokumentu niže …

 

  objava javne rasprave