grhr2

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
Jedinstveni upravni odjel
Klasa: 023-01/20-01/355
Ur.broj: 238/26-20-5
Rugvica, 12.10.2020.

 

O B A V I J E S T
Općina Rugvica objavljuje da će se zbog novonastale situacije vezane uz epidemiju virusa COVID-19 javno izlaganje u postupku Javne rasprave o prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kamenke (UP-22) održati putem livestream servisa.
Livestream servisu će biti moguće pristupiti koristeći poveznicu https://us02web.zoom.us/j/82810308207  Meeting ID: 828 1030 8207
Javno izlaganje će se, kako je bilo i planirano, organizirati 15. listopada 2020. godine u 16,00 sati.

 

PROČELNIK:

Ivica Radanović dipl.pravnik