detaljnije u dokumentu …

 

PDF-50  Odluka o izmjenama Odluke o subvencijama u poljoprivredi 2019