Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dana 26. srpnja 2023. godine proglasio je prirodnu nepogodu -olujni i orkanski vjetar na području Općine Rugvica kojom je nanijeta velika šteta u poljoprivredi, graditeljstvu i infrastrukturi u razdoblju 19.-21.7.2023. godine.

Prijave štete mogu se podnijeti Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda Općine Rugvica putem e-maila: opcina.rugvica@rugvica.hr ili osobnom dostavom u općinsku upravu Općine Rugvica, na propisanom obrascu, a najkasnije do 03. kolovoza 2023. godine.

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, štetu mogu prijaviti samo poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, u Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj ARKOD čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture.

Ako se radi o šteti u graditeljstvu, u obrascu PN obvezno je zaokružiti je li doneseno je rješenje o izvedenom stanju.      

Uz Obrazac PN potrebno je priložiti:

  • preslika kartice računa ili drugog odgovarajućeg dokumenta (IBAN računa treba biti vidljiv),
  • fotografije prijavljene štete ili drugu dokumentaciju koja utvrđuje oštećenje na imovini
  • Presliku Prijave proizvodnje za izravna plaćanja za 2023. godinu (“LIST B“, AGRONET) (isključivo za prijavu štete na poljoprivrednim usjevima).

pdfs  Odluka o proglašenju prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar, 26. srpnja 2023.

pdfs obrazac-za-prijavu-štete-na-imovini-oluja