Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica („Službeni glasnik općine Rugvica“ broj 3/18)
S A Z I V A M  17. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 28.03.2019 . godine s početkom u 16,00 sati
u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća održane 14.02.2019.g.
2. Pitanja i prijedlozi
3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2019.godinu i projekcije za 2020.g. i 2021.g.
4. Odluka o davanju na suglasnost ugovora sa tvrtkom Čazmatrans promet d.o.o.
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2018.godinu
6. Izvješće o izvršennju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini
7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2018.godinu
8. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Rugvica
9. Odluka o osnivanju Turističke zajednice Općine Rugvica
10. Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Općine Rugvica
11. Odluka o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Rukom d.o.o. za provedbu ulaganja na području Općine Rugvicau naselju Ježevo provedbom projekta pod nazivom „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u Ježevu“
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

 POZIV 17 sjednica Općinskog vijeća