Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica („Službeni glasnik općine Rugvica“ broj 3/18)

S A Z I V A M
18. sjednicu Općinskog vijeća
koja će se održati 06.06.2019. godine s početkom u 16,00 sati
u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane 28.03.2019.g.
2. Pitanja i prijedlozi
3. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u Poduzetničkoj ( radnoj ) zovi Rugvica – sjever
4. Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju parcele u Poduzetničkoj ( radnoj ) zoni Rugvica – sjever
5. Odluka o donošenju II Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trgovačke zone Rugvica
6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2018.godinu
7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Rugvica za 2018.godinu
8. Odluka o sklapanju sporazuma o međusobnim pravima i obvezama glede suradnje na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područja Grada Velike Gorice, te Općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica
9. Zaključak o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2019.godini
10. Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje Trgovačkom društvu RUKOM d.o.o.
11. Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru
12. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanje protupožarnih putova

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

PDF-50  18_sjednica_OV_2019_poziv