Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica („Službeni glasnik općine Rugvica“ broj 3/18)

 

S A Z I V A M  19. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 15.07.2019. godine s početkom u 08,00 sati
u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća održane 06.06.2019.g.
2. Pitanja i prijedlozi
3. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za dugoročno zaduživanje kod Europske banke za obnovu i razvoj
4. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2018.godinu
5. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2019.godinu i projekcije za 2020.g. i 2021.g.
a) I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Rugvica za razdoblje 2019.godina – 2021.godina
b) I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rugvica za 2019.godinu
c) I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2019.godinu
6. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Rugvica
7. Odluka o prodaji parcele u poduzetničkoj ( radnoj ) zoni Rugvica – sjever
8. Zaključak o organizaciji manifestacije povodom dana Općine
9. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za pripremu obilježavanja dana Općine, dodjelu nagrada za osobiti razvoj ili doprinos promociji Općine Rugvica, te dodjelu nagrada najuspješnijem studentu apsolventu, maturantu i učeniku generacije Osnovne škole Rugvica

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

 

PDF-50 19_sjednica_OV_19_poziv